Program

Můžete se těšit na následující celodenní program prezentovaný předními lékaři naší nemocnice ve dvou blocích a také na občerstvení o přestávkách.

9:00 – 10:30 Neurochirurgie (předsedající: prim. J. Klener)

 1.         Minimalizace invazivity mozkových operací -bezretrakční neurochirurgie key-hole přístupy
         (prim. J. Klener)
 2.         Zvyšování bezpečnosti neurochirurgických výkonů – novinky v elektrofyziologickém monitoringu,
          operace při vědomí, funkční vyšetření. (Dr. R. Tomáš)
 3.         Trendy v chirurgické léčbě epilepsie (Dr. J. Šroubek)
 4.         Neuroendoskopie a její význam  v současné neurochirurgii (Dr. O. Šoula)
 5.         Novinky v léčbě degenerativního onemocnění páteře (Dr. J. Chrobok)

 

10:50 – 12:20 Neurologie a zobrazovací metody (předsedající: prim. M. Kalina a prof. J. Vymazal)

 1.        Epiduroskopie - nový léčebný zákrok u chronických onemocnění bederní páteře (Dr. R. Kříž)
 2.        Mechanické trombektomie u CMP (Dr. A. Šnajdrová, Dr. M. Panský)
 3.        Rozhodování o rekanalizační léčbě akutních CMP v roce 2018 (Dr. M. Kovář, Dr. B. Míková)
 4.        Co se zavřenými karotidami? (Významné kognitivní zlepšení po EC-IC bypasu u pacientů
         s vyčerpanou CV rezervou) (Dr. M. Kovář)
 5.        15 let PET/CT: diagnostický potenciál dostupné metody (doc. O. Bělohlávek)
 6.        Současná situace na poli MR kontrastních látek - je třeba se jich obávat? (prof. J. Vymazal)

12:30 Zakončení akce obědem s možností individuálních návštěv jednotlivých specializovaných pracovišť

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace